Pentru o experienţă completă de navigare, te rugăm să activezi JavaScript în browserul Web.
AcasaServiciiContact
TEHNO MEDCOM
mediu.jpg
1. Legislatia cadru: 1. Legea 426/18/06/2001 aprobaraea OUG nr.78/2000, privind regimul deseurilor - M. O. nr. 411/25/iulie/2001 2. HG. 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, incl. deseurile periculoase - M. O. nr. 659/5/septembrie/2002 2. Legislatia care se axeaza pe considerente tehnice: 2.1. Legislatia care reglementeaza depozitarea deseurilor: 1. HG. 162/2002 depozitarea deseurilor - Monitorul Oficial 164/07/martie/2002 2. Ordin 867/2002 definirea criteriilor care trebuie implinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica a unui depozit si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri 2002 - M. O. nr. 848/25/noiembrie/2002 3. Ordin 1147/10/12/2002 aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, construirea, exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri - M. O. nr. 150/07/martie/2003 2.2. Legislatia care reglementeaza incinerarea deseurilor: 1. 128/2002 incinerarea deseurilor - M.O. nr. 160/06/martie/2002 2. 1215/10/01/2003 aprobarea Normativului privind incinerarea deseurilor - M.O. nr. 150/07/martie/2003 3. Legislatia care reglementeaza situatia unor deseuri specifice 3.1. Ambalaje si deseuri de ambalaje: 1. H.G. 349/11/04/2002 gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje - M.O. nr. 269/23/aprilie/2002 2. H.G. 899/10/06/2004 modificarea si completarea HG. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje - M.O. nr. 601/05/iulie/2004 3. Ordin 1190/23/12/2002 procedura de raportare a datelor referitoare le ambalaje si deseuri de ambalaje - M.O. nr. 2/07/ianuarie/2003 - ABROGAT!!! 4. Ordin 880/20/12/2004 procedura de raportare a datelor referitoare le ambalaje si deseuri de ambalaje - M.O. nr. 55/17/ianuarie/2005 5. Ordin 338/13/08/2004 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje - M.O. nr. 820/06/septembrie/2004 3.2. Gestionarea deseurilor industriale: 1. Legea 465/18/07/2001 gestionarea deseurilor industriale reciclabile - M.O. nr. 422/30/iulie/2001 2. O.U.G. 16/26/01/2001 gestionarea deseurilor industriale reciclabile - 66/02/iunie/2001 3. Legea 431/27/10/2003 aprobarea O.U.G. nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile - 773/04/noiembrie/2003 4. H.G. 662/12/07/2001 gestionarea uleiurilor uzate - M.O. nr. 446/08/august/2001 5. H.G. 1159/02/10/2003 modificarea H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate - M.O. nr. 715/14/octombrie/2003 6. H.G. 1057/18/10/2001 regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase - M.O. nr. 700/05/noiembrie/2001 7. H.G. 166/12/02/2004 pentru aprobarea proiectului Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii - M.O. nr. 148/19/februarie/2004 8. H.G. 170/12/02/2004 gestionarea anvelopelor uzate - M.O. nr. 160/24/februarie/2004 9. H.G. 124/30/01/2003 prevenirea, reducerea, si controlul poluarii mediului cu azbest - M.O. nr. 109/20/februarie/2003 10. H.G. 173/13/03/2000 reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari - M.O. nr. 131/28/martie/2000 11. Ordin 751/23/11/2004 privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan - M.O. nr. 10/5/ianuarie/2005 12. H.G. 2293/9/12/2004 privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase - M.O. nr. 1261/ 28/decembrie/2004 13. H.G. 2406/21/12/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz - M.O. nr. 32/11/ianuarie/2005 3.3. Legislatia din domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase 1. Legea 360/02/09/2003 regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase - M.O. nr. 635/05/septembrie/2003 2. Legea 91/18/03/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998 - M.O. nr. 199/27/martie/2003 3. H.G. 347/27/03/2003 restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase - M.O. nr. 236/07/aprilie/2003 4. O.U.G. 200/09/11/2000 clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase - M.O. nr. 593 /22/noiembrie/2000 5. Legea 451/18/07/2001 pentru aprobarea OUG nr.200/2001 - M.O. nr. 416/26/07/2000 6. H.G. 490/16/05/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.200/2000 - M.O. nr. 356/28/05/2002 7. H.G. 92/23/01/2003 aprobarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase - M.O. nr. 118/25/februarie/2003 8. H.G. 63/24/01/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum si inspectia si verificarea respectarii acestora in cazul testarilor efectuate asupra substantelor chimice - M.O. nr. 102/06/februarie/2002 9. O.G. 89/30/08/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care depreciaza stratul de ozon, aprobata prin Legea 159/2000 - 423/31/08/1999 10. Legea 159/03/10/2000 pentru aprobarea O.G. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon - M.O. nr. 486/05/10/2000 11. O.G. 506/17/09/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon - M.O. nr. 3. Legislatie depozitare deseuri 1. HG nr. 162-2002.pdf 2. HG nr. 349-2005.pdf 3. Ordin nr. 757-2004.pdf 4. Ordin nr. 95-2005.pdf 4. Legislatie privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje 1. HG nr. 166-2004.pdf 2. HG nr. 349-2002.pdf 3. HG nr. 621-2005.pdf 4. HG nr. 899-2004.pdf 5. Ordin MEC nr. 128-2004.pdf 6. Ordin MMGA nr. 880-2004.pdf 7. Ordin nr. 117-2004.pdf 8. Ordin nr. 338-625-2004.pdf 5. Legislatie privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice 6. Legislatie privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile 1. Legea nr. 431-2003.pdf 2. Ordin comun MIR-MAP nr. 265-503-2001.pdf 3. OUG nr. 16-2001.pdf 4. OUG nr. 61-2003.pdf 7. Legislatie privind gestionarea uleiurilor uzate 1. HG nr. 170-2004.pdf 2. Ordin nr. 386-2004.pdf 8. Legislatie privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 1. HG nr. 2406-2004.pdf 2. Legea nr. 222-2003.pdf 3. Legea nr. 72-2005.pdf 4. OG nr. 36-2005.doc 5. OG nr. 82-2000 .doc 6. Ordin nr. 87-527-411-2005.pdf 7. Ordin nr. 88-10-2005.pdf 8. Ordinl nr. 536-1997.pdf 9. OUG nr. 99-2004.pdf 9. Legislatie incinerare deseuri 1. HG nr. 128-2002.pdf 2. Ordin 756-2004.pdf 10. Legislatie privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante chimice periculoase 1. HG nr. 1057-2001.pdf 11. Legislatie privind reglementari cadru 1. HG nr. 1115-2002.pdf 2. HG nr. 1167-2001.pdf 3. HG nr. 135-2002.doc 4. HG nr. 1470-2004.pdf 5. HG nr. 155-1999.pdf 6. HG nr. 228-2004.pdf 7. HG nr. 856-2002.pdf 8. HG nr. 918-2002.pdf 9. Legea nr. 137-1995.pdf 10. Legea nr. 265-2002.pdf 11. Legea nr. 293-2002.pdf 12. Legea nr. 294-2003.pdf 13. Legea nr. 333-2004.pdf 14. Legea nr. 426-2001.pdf 15. Legea nr. 6-1991.doc 16. Legea nr. 73-2000.pdf 17. OG nr. 87-2001.pdf 18. Ordin MAPM nr. 1182-2002.pdf 19. Ordin MAPM nr. 334-2004.pdf 20. Ordin MAPM nr. 860-2002.pdf 21. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34-2002.pdf 22. OUG nr. 78-2000.pdf 23. OUG nr. 86-2003.pdf 24. OUG nr. 91-2002.pdf 25. OUG nr. 93-2001.pdf
LEGISLATIE
COLECTARE
DISTRUGERE